Exposant

za 16 – 12.40-13.30 – Vunkuwa Africa Massage, de meest verbazingwekkende massagetechniek VOL

Eventbrite - Za 16-03-2019 tickets entree/workshops Massage-Complementairbeurs

CV docent:
I am passionate about living life with purpose, and I have spent about 20 years of my life studying different modalities of health, wellness. over the years I have learned how our emotions can deeply affect our bodies, and if not expressed they eventually will show themselves through confusing our minds and taking our bodies out of balance, and this can stop us from getting the very best from our lives!

Ik ben gepassioneerd door doelgericht leven en ik heb meer dan 20 jaar van mijn leven doorgebracht met het bestuderen van verschillende modaliteiten van gezondheid en welzijn. Door de jaren heen heb ik geleerd hoe onze emoties een diepe invloed op ons lichaam kunnen hebben en als ze niet worden uitgedrukt, zullen ze uiteindelijk onze geest te verwarren en ons lichaam uit balans te brengen, en dit kan ons ervan weerhouden om het allerbeste uit ons leven te halen!

My experience as Vunkuwa African Massage Specialist and teacher, combined with my Life Coach, and half a lifetime of field of personal growth and spiritual practice, have allowed me to develop the tools and skills to assist you in releasing the effects of stress, healing pain and illness, and helping you to tap into your unlimited power you have to create the life of your dreams.

Mijn ervaring als Vunkuwa Afrikaanse massagespecialist en -docent, gecombineerd met mijn levenscoach-ervaring, en een half leven van persoonlijke groei en spirituele oefening, hebben me in staat gesteld om de hulpmiddelen en vaardigheden te ontwikkelen die je helpen bij het loslaten van de effecten van stress, helende pijn en ziekte, en je helpen om je onbeperkte mogelijkheden aan te boren die je hebt om het leven van je dromen te creëren.

In 1998 Cape Town, South Africa, I created a benchmark practice inspired by Africa and the world. New and innovative concepts based on simplicity combined with authenticity and wisdom approach.we have I introduced afro wellness into some of the greater Spas in Southern Africa, Europe, and the Middle East. I was also a part of the creation of the award-winning Spa Pezula in Knysna, South Africa, Eurothermen Resort in Bad Schallerbach, Austria, Mel Day Spa in Kuwait City, Serenity Spa in Port Harcourt, Nigeria, La Luna Day Spa in Saudi Arabia and much more.

In 1998, Kaapstad, Zuid-Afrika, heb ik een referentiepraktijk gecreëerd, geïnspireerd door Afrika en de wereld. Nieuwe en innovatieve concepten op basis van eenvoud in combinatie met authenticiteit en wijsheid. We hebben afro-wellness geïntroduceerd in enkele van de grotere spa’s in Zuid-Afrika, Europa en het Midden-Oosten. Ik maakte ook deel uit van de oprichting van de bekroonde Spa Pezula in Knysna, Zuid-Afrika, Eurothermen Resort in Bad Schallerbach, Oostenrijk, Mel Day Spa in Koeweit, Serenity Spa in Port Harcourt, Nigeria, La Luna Day Spa in Saoedi-Arabië Arabië en nog veel meer.

Vunkuwa Academy & Association is here to support you with what you and your business need to succeed and to help you truly love what you do!  Your future is a world of opportunities! from personal fulfilment having extra income and the freedom to fit your needs, but For you to celebrate yourself or your business, you first need clear directions, skills, performance, motivation, realisation, perseverance and growth. Let’s connect. See you soon on Skype.

Vunkuwa Academy & Association is hier om u te ondersteunen met wat u en uw bedrijf nodig hebben om te slagen en om u echt te helpen houden van wat u doet! Je toekomst is een wereld van kansen! Van persoonlijke voldoening met extra inkomen en de vrijheid om aan uw behoeften te voldoen, maar om uzelf of uw bedrijf te vieren, hebt u eerst duidelijke aanwijzingen, vaardigheden, prestaties, motivatie, realisatie, doorzettingsvermogen en groei nodig. Laten we contact maken. Tot ziens op Skype.

Deze workshop wordt in het Engels gegeven 

Workshopuitleg onderwerpen:

I would like to talk about  the essentials of how to work and connect with your body and hands as a therapist, by understanding how your body movement and the rhythms work, your subtle non-verbal cues that often occur out of our own awareness. This can have a powerful impact on massage treatment. We will also look at how connected and relaxed you are. So you can be able to connect to your client and give the best massage treatment.

We continue discussing Vunkuwa African massage in combination with the breathing analyzation, structural bone awareness,  will also discussing about body colour shades that appear when the body is out of balance, which I call the language of stress in our body. Then we move on to the genealogy of your inner, outer body whisper Light is the masculine or positive force in nature; colour is the feminine or negative effect. The colour is defined as light moving at varying vibrational rates. The brain interprets these various light wave frequencies as colour.  Each major organ correlates bio-energetically to a particular colour. Each colour has intelligence and polarity, knows its functional role and works selectively. The colour is a vibratory energy that can activate a particular organ, gland, and system in the body. Colour can help to restore balance when a blockage or imbalance of this energy has resulted in stress or disease.
This colour shades are critical in Vunkuwa African Massage. They work as your map pathways in understanding the depths of the imbalances in the body. These colours vary in shape and size. By understanding these colours, you get to understand individual needs of optimal health.Nobody talks about this colour shades, but they say a lot about our bodies.Each colour provokes a different sensation in humans. Some are perceived as cold, others as warm. Its sizes and colour consistency are all tell-tale indicators of your lifestyle and well-being, ranging from what you’ve been eating and drinking lately to diseases you might not know you have.

Workshopuitleg:

Vunkuwa is een unieke Afrikaanse methode die generaties lang wordt doorgegeven en die gebruik maakt van natuurlijke oude traditionele manieren. Met deze oude methode van genezing breidt je je kennis uit over verbinden met het lichaam, terwijl je je focust op ademhaling, temperatuur en kleurschakeringen die verschijnen wanneer het lichaam uit balans is. Leer verbinding te maken met je cliënt voor de beste massagebehandeling!

We bespreken het concept ‘Vunkuwa Afrikaanse Massage’.

Hoe maak je contact met je lichaam en handen als therapeut.
Je gaat begrijpen hoe je lichaamsbeweging en ritmes werken en je (subtiele) non-verbale signalen die vaak voortkomen uit je eigen bewustzijn.
Jouw houding kan een krachtige impact hebben op de massagebehandeling, hoe verbonden of ontspannen ben je?
De ademanalyse, structuur van de botten en de genealogie van het innerlijke en uiterlijke lichaam zijn onderdeel evenals de kleurnuances die cruciaal zijn in de Vunkuwa Afrikaanse Massage.

Licht is de mannelijke of positieve kracht in de natuur; kleur is het vrouwelijke of negatieve effect.
Licht geeft vibratiesnelheden die de hersenen interpreteren als kleur.
Elke kleur veroorzaakt een andere sensatie bij de mens, sommige worden als koud ervaren, andere als warm
Elk orgaan heeft zijn eigen selectieve bio-energetische kleur, die staat voor intelligentie en polariteit en speelt een functionele rol.
Een kleur werkt als leidraad om de diepten van de onevenwichtigheden in het lichaam te begrijpen.
De grootte, vorm en kleurconsistentie zijn allemaal verhelderende indicatoren voor een levensstijl en welzijn, het geeft inzicht in wat u de laatste tijd hebt gegeten en gedronken tot ziekten waarvan u misschien niet weet dat u ze heeft.

Niemand praat over deze kleurschakeringen op het lichaam, maar ze zeggen zo veel over ons lichaam en kunnen dus helpen om de balans te herstellen. Kleur is een vibrerende energie die een bepaald orgaan, klier of systeem in het lichaam kan activeren. Door deze kleuren te begrijpen, krijg je inzicht in de individuele behoefte van je cliënt voor een optimale gezondheid.

Tijdindeling:
20 min introductie en filosofie (presentatie)
30 min praktijk/oefening

Algemene Informatie
Opleider: vunkuwa.com
Docent: Carol Rahaba Mathebula
Stand: 97
Welke onderwijsvorm: Theoretisch en Praktisch
Duur: 50 minuten
Prijs: 10,- in de voorverkoop via de site en 15,- aan de kassa
Maximaal aantal deelnemers: 40