Exposant

WEL mental coaching voor masseurs (stand 35)

kortingscode entreekaart

wel

beursaanbieding

Wie zich op de beurs abonneert op onze gratis nieuwsbrief kan gratis één van onze massages of een coaching sessie ontvangen.

NIEUW

APPLICATIECURSUS MENTAL COACHING VOOR MASSEURS

Deze korte cursus is speciaal opgezet voor praktiserende masseurs. Aanleiding voor deze cursus was dat wij in contacten met masseurs vaak hoorden dat men het nut van coaching van cliënten ziet, maar als masseur professionele Mental Coachingsvaardigheden mist omdat in de opleidingen daar nauwelijks aandacht voor is. Met deze cursus proberen wij in die leemte te voorzien.

In de praktijk zien we vaak het volgende: er bestaat een sterk en onuitgesproken taboe op het hebben van mentale of psychische problemen. We doen vaak alsof het ons goed gaat, terwijl dat niet zo is. Frustraties, teleurstellingen, verdriet slikken we in, inplaats van ze te uiten. Die ingeslikte ervaringen zetten zich vast in ons lijf, meestal precies op onze kwetsbaarste lichamelijke plek. Zo bouwen chronische pijn in de nek, schouder, lage rug of hoofdpijn op en blokkeren we ons zelf. En als we er al over praten presenteren we onze mentale probleem (taboe) als een lichamelijk probleem. Zo komen we bij onze masseur.

Tussen masseur en cliënt gebeurt er vervolgens veel. Er ontstaat contact en – via de handen van de masseur – wederzijds vertrouwen. Ervaringen uit het leven worden verteld en al masserend vertelt de cliënt aan de handen van de masseur hoe het lijf functioneert, gevoeligheden, pijnen, stagnaties, blokkades hoe wordt verwekt, of juist niet. Kortom: er ontstaat een vertrouwensband waarbij de cliënt ervaringen kan delen die aan zijn/haar naaste soms niet worden verteld.

Hoe die vertrouwensband procesmatig goed te hanteren, daar gaat deze cursus over.

Het is niet moeilijk bij cliënten zaken los te maken. De kunst van het vak is de cliënt zo te begeleiden dat hetgeen is losgekomen stap voor stap kan worden verwerkt en wel ´schadevrij´.

Thema´s die aan de orde komen zijn:

 • Wat is goede coaching
 • De masseur als coach
 • Contact maken en onderhouden. Inzicht in verschillende lagen van contact.
 • Oefenen in zelfreflectie en reflectie op ´de ander´
 • Fasen in een coachingstraject
 • ´Hier en Nu´, ´Daar en Toen´; ´Daar en Straks`.
 • 5 elementaire coachingsvragen
 • 5 coachingsvormen
 • Gesprekstechnieken
 • Non-verbale communicatie
 • Overdracht en tegenoverdracht
 • Containment
 • Spelvormen
 • Coaching bij groepen

Het wordt vooral een ´doe en ervaar´ cursus. Geen dikke boeken of syllabi doorworstelen en huiswerkopdrachten. Wel veel oefenen, spel en leren van en aan elkaar. De cursus wordt verzorgd door Ingrid Los en Jan Witkamp.

Interesse in deelname? Neem contact met ons op. Bij voldoende deelnemers gaan we snel van start.

Mob. 06- 246 81 786
internet: Under construction
Contact: jan.witkamp@welleven.nl

Verder laten wij u graag kennis maken (ervaren) met TuiNa stoelmassages, TuiNa ontspanningsmassages of TuiNa Therapeutische Massages (TCG).
Kennismaken met onze methode van Mental Coaching, waarbij de 5 kernvragen van Mental Coaching worden verkend, is eveneens mogelijk.
Onze missie is: bijdragen aan voorkomen van stress waar dat kan en stress reduceren waar nodig.
De methodische sleutel is: psychosomatiek. Wij richten ons op bedrijven en instellingen maar particulieren zijn bij ons eveneens van harte welkom.