Exposant

Corona bizarre en onzekere tijden

Eerstvolgende Massage en Complementairvakbeurs 12 en 13 maart 2021

Update 31 juli 2020

De Corona is nog niet voorbij!

… Het is een gekke tijd waarin we leven. Een periode waarin het heel belangrijk is dat je kunt vertrouwen op wat je leest. Maar hoe weet je wat waar is en wat niet?

Ik lees wat viroloog Bert Niesters van het UMC Groningen zegt, dat zelfs met de coronamaatregelen het heel lang duurt voordat het virus onder de duim is, nog minstens 2 jaar.
Zodra de maatregelen versoepeld worden, kan de R weer stijgen, waardoor het virus minder wordt afgeremd.
Niesters: “Ik verwacht dat dit virus altijd bij ons blijft. Pas als er een vaccin is, kunnen we het echt onder controle krijgen.”

Kijk nu eens om je heen

Grote groepen jongeren doen geloven dat de tijden van corona alweer lang vergeten en voorbij zijn.
Innige omhelzingen, kussen, gesmoes, huggen en het delen van voedsel, glazen en flessen. Horecamedewerkers zeggen niets, geen agent, BOA of andere toezichthouder te bespeuren.
Het boeken van reizen naar warme bestemmingen wordt afgeraden, maar juist nu zijn de tickets goedkoper dan ooit en ze hebben meer behoefte dan ooit om weer feest te vieren!
Ongetwijfeld wonen veel van deze jongeren nog thuis, ze werken misschien of gaan naar gelegenheden (masseur, therapeut) waar ze ook niet-leeftijdgenoten tegenkomen.
Weten ouders dit en kunnen (of willen) ze daar iets aan doen? Je kunt je kind natuurlijk niet de hele zomer opsluiten.

Het kan haast niet anders dan dat dit gevoel en gedrag van ‘mij kan niets gebeuren’, dat onder bepaalde groepen lijkt te leven, zal leiden tot een sterke stijging van het aantal besmettingen.
En of deze mensen zich nou echt vroeg zullen laten testen en zich zullen houden aan een vrijwillige quarantaine betwijfel ik.

Zijn we wel zo intelligent?

Kunnen we een volgende lockdown voorkomen zonder snel over te gaan tot bijzondere maatregelen?
Door ingrijpen van de regering ging de Massage en Complementairvakbeurs maart 2020 niet door, verschuiven naar eind juni 2021 was ook te vroeg.
Nu is besloten de beurs een jaar over te slaan met als nieuwe datum 12 en 13 maart 2021.
Ook de Internationaal Therapeut heeft besloten de beurs een jaar op te schuiven.
Maar wat brengt de Corona ons nog?

De economie moet door

Voor exposanten, bezoekers én de organisatoren van de evenementen is het geen gemakkelijke tijd.
Toch moet de de economie door, moeten exposanten, bezoekers en organisatoren door.
Daar waar een wil is, is een weg, veel innovatieve oplossingen worden bedacht; tijdelijke nieuwe producten en banen worden gecreëerd, opleidingen worden in een andere vorm gegoten…

Sooner moet ook door

Ook ik ben gestart met een nieuwe baan om mijn inkomen naar de beurs in 2021 te overbruggen.
Nu met de corona is het onmogelijk vooruit kijken, normaliter pak ik mijn werkzaamheden voor de beurs in september weer op.
Omdat we door moeten ook met de beurs, wil ik met een schone lei en frisse start beginnen en de beurs van 2020 voor nu afronden.

———————————————————————————————————————————————————————————————————

Update 25 juni 2020

Het Coronavirus raakt(e) zo velen, niet alleen vanwege gezondheidsredenen maar ook economisch, verschrikkelijk gewoon!

Als gevolg van de wereldwijde Coronabestrijding en de huidige snelheid van de opeenvolgende maatregelen van de landelijke autoriteiten heeft Sooner de beurs, tijdens de opbouw op 12 maart 2020 per direct moeten stopzetten tot nadere instructies. Op 21 april is besloten dat beurzen en evenementen tot 1 september uitgesteld worden. Op 24 juni is besloten dat beurzen a wel eerder met gepaste afstand van 1, 5 meter mogen plaatsvinden. Gezien de aard van de beurs is dat haast onmogelijk. Dat betekent dat Sooner de beurs verplaatst naar 12 en 13 maart 2021, dit mede om niet in het vaarwater van andere beurzen te zitten.

Omdat niemand iets dergelijks ooit eerder meegemaakt heeft, kreeg Sooner het advies, bijgestaan door een jurist, eenduidig te zijn en vooral niet persoonlijk, maar zakelijk te blijven naar bezoekers en exposanten.

Uiteraard zijn bezoekers en exposanten hun geld niet kwijt.

Sooner ziet zich genoodzaakt om haar verplichtingen op grond van art. 13 lid 2 en 3 van de Algemene Voorwaarden op te schorten.
Alle betrokken bezoekers en exposanten van de Massage en Complementairvakbeurs zijn persoonlijk per mail op de hoogte gebracht.
Iedereen behoudt zijn reeds betaalde entreegelden of standkosten als tegoed voor de vervangende beurs op 12 en 13 maart 2021, dit in overleg met het EXPO Hoevelaken. Als deze nieuwe datum niet schikt of men kiest ervoor niet te komen dan zijn deze kosten op generlei te verhalen op Sooner. Bezoekers kunnen hun kaartje aan iemand anders geven/verkopen. Exposanten die op deze datum niet kunnen, stuur een mailtje en wij kijken of er een gepaste oplossing mogelijk omstreeks januari 2021.

Persoonlijke noot:

Als geen ander begrijp ik het financiële leed, en voel ik de onmacht en verdriet, ook ik heb hiermee te maken.
Noodgedwongen slaan we een een jaar over, dat betekent voor mij ook een jaarinkomen dat ik mis. Het is mijn beroep jaarlijks de Massage en Complementairvakbeurs neer te zetten, hier verdien ik mijn brood mee.

Ik ga bewust in maart, ons eigen weekend zitten omdat ik denk dat we een opeenstapeling van beurzen en evenementen gaan krijgen en ik niemand in het vaarwater wil zitten, dus houd vast aan ons eigen weekend elk jaar maart.

Een deel van de inkomsten uit de stands is maandelijks salaris, een deel is geïnvesteerd in middelen die nodig zijn in aanloop naar de beurs toe.
Vanaf het Corona staat het geld vast tot maart 2021.
We hoeven niets terug te betalen (dat kunnen we ook niet, dan zijn we failliet en is een ieder nog meer gedupeerd) en beroepen ons op de Algemene Voorwaarden van onmacht.
Exposanten behouden hun stand, bezoekers hun entree-, lezing-, workshop-, kaarten voor 2021.
Ik hoop daarom, hoe schrijnend en moeilijk de situatie ook is, op begrip van iedereen.
Voor nu is dit de beste en enige oplossing, niemand (exposanten en bezoekers) is zijn geld kwijt, alleen de datum wordt verzet.

Ik wens iedereen gezondheid in elk opzicht en hoop jullie te zien in 2021!

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Dinsdagavond 24/3 heeft de regering een pakket financiële maatregelen aangekondigd om ondernemers en zzp’ers die worden getroffen door het coronavirus tegemoet te komen, hierop kun jij je beroepen–> lees hier. Wij raden je aan om zeker ook zelf de updates van de officiële autoriteiten te volgen want de ontwikkelingen en de adviezen volgen elkaar zeer snel op.

Bedankt voor de vele hartverwarmende mailtjes en berichten die wij hebben mogen ontvangen.

Wij wensen iedereen blijvende gezondheid, heel veel sterkte en kracht bij het vinden van een tussenoplossing voor je bedrijfsvoering!

Noteer de nieuwe datum in je agenda om elkaar dan te ontmoeten en er met elkaar weer een mooi succes van te maken! (het is mogelijk als exposant je nog aan te melden en bezoekers kunnen zich weer registreren)

Hartelijke groet, Anouk.

Zodra er meer nieuws is informeren wij u hier en op onze Facebook https://www.facebook.com/MASSAGEvakBEURS/

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Persconferentie 31/3

De noodmaatregelen in verband met de coronacrisis, die tot 6 april gold, wordt verlengd tot en met 28 april.

Het kabinet heeft regelingen getroffen om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen in hun bedrijfsvoering.

SET | Stimulering e-Health thuis

Aanbieders van zorg of ondersteuning in de zorg die tijdens de coronacrisis extra willen inzetten op digitale zorg op afstand, kunnen in aanmerking komen voor subsidie middels de uitbreiding van de SET-regeling. De voorgestelde activiteiten dragen bij aan de continuïteit van ondersteuning of zorg op afstand voor thuiswonende cliënten ten tijde van de coronacrisis of zijn gericht op belemmeringen als gevolg van deze crisis op te heffen.

NOW | Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid

Het kabinet wil het mogelijk maken dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen tijdens deze periode zodat werkeloosheid wordt voorkomen en mensen behouden blijven voor het bedrijf. Bedrijven die gedurende drie maanden ten minste 20 procent omzetverlies hebben, kunnen hiermee vanaf 1 maart een tegemoetkoming van maximaal 90 procent van de loonsom krijgen naar rato van de omzetdaling.

TOZO | Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers

De tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers staat open voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, die in de knel komen door de coronacrisis.

De ondersteuning bestaat uit twee delen:

Een tijdelijke inkomensondersteuning – voor maximaal 3 maanden – die uw inkomen aanvult tot het sociaal minimum
Een lening voor bedrijfskapitaal voor ondernemers met acute liquiditeitsproblemen.

ZZP en zelfstandige ondernemers (incl. DGA’s) kunnen via de gemeenten TOZO aanvragen. Het betreft een tijdelijke inkomensaanvulling tot sociaal minimum. De aanvraag doet u bij de gemeente waar de onderneming is gevestigd. U kunt naar de website krijgiktozo.nl om te zien of u in aanmerking komt voor TOZO.

TOGS | Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19

De Tegemoetkoming is voor ondernemers die directe schade ondervinden van diverse kabinetsmaatregelen om het COVID-19 virus in te dammen. Gedupeerde ondernemers ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 om hun vaste lasten te kunnen betalen. De TOGS is aan te vragen via rvo.nl/tegemoetkomingcorona. Het privéadres van de eigenaar/eigenaren mag niet gelijk zijn aan het vestigingsadres van de praktijk en er moeten directe vaste kosten zijn van 4.000 tussen 16/3 en 15/6 die u in die tijd niet kunt betalen.