Exposant

Instituut CAM met als kerndoel complementair met regulier te verbinden

 

 

 

 

De open dagen: 13 april, 11 mei, 21 juni en 24 augustus

Visie op onderwijs en leren van Instituut CAM:

 

Dé opleider met een visie.

De student vergaart kennis waarin specifieke vakkennis voorop staat en waardoor men in staat is het beroep van therapeut goed uit te kunnen oefenen. Daarvoor hanteren wij het KIVAs-model. De student ervaart een opbouw van zijn eigen leertraject per studiejaar.

 1. De persoonlijke leerweg:

Elke opleiding acteert vanuit haar eigen oorspronkelijkheid.

De docenten begeleiden de studenten in hun leertraject vanuit de verschillende docentrollen die zij per studiejaar  aannemen (van meester-leerling tot collega – therapeut). De docent geeft persoonlijke aandacht aan de student.

Bij de opleidingen kunnen de studenten vanaf het 2e jaar starten met een eigen praktijk waardoor men onder de vleugels van de docenten volop kan oefenen en ontwikkelen.

Het opbouwen van het portfolio speelt hierbij een centrale rol. (Studieloopbaanbegeleiding  (SLB) en communicatie).

Student is ambassadeur van de opleiding; hij/zij start in het 2e jaar met een eigen praktijk; student gaat daadwerkelijk met cliënt aan de slag.

 1. Na afronding van de opleiding functioneert men aantoonbaar op HBO werk- denkniveau.

De opleidingen van Instituut onderscheiden zich door:

 • het werken met een portfolio op basis van de HBO kernkwalificaties,
 • de Dublin descriptoren en
 • de vakspecifieke competenties.
 1. We bieden een breed scholingsaanbod aan; een leven lang leren.

Na de basis opleiding kun je jouw therapeutschap verbreden.

Je kan keuzes maken binnen de verschillende vakdisciplines (opleidingen) om je breder te kunnen profileren waardoor je meerdere interventies kan inzetten:

Basisopleiding:

 • Meerdere vakdisciplines; meerdere modules volgen in de bij- en nascholingen van de andere opleidingen om het therapeutschap te verbreden en te profileren
 • Binnen de basis opleiding worden er symposia georganiseerd waarin casuïstiek wordt uitgewerkt met artsen. (samenwerking en verbinding regulier ó complementair)
 • Verdieping; de opleiding medisch complementair therapeut waarbij een ziektebeeld uitgewerkt wordt ( zowel regulier als complementair); de therapeut werkt volgens vaste stappen 1 ziektebeeld uit en wordt specialist van dit ziektebeeld. De uitgewerkte ziektebeelden worden  gearchiveerd in een digitale bibliotheek.
 • Verdieping: symposium “Patient in beeld” waarbij een ziektebeeld uitgewerkt wordt met regulier en complementaire hulpverleners/therapeuten en patiëntenverenigingen .

Missie:

Vanaf 2030 is de patiënt verantwoordelijk voor zijn / haar eigen zorg waarbij hij/zij zelf de regie heeft over zijn keuzes van gebruikmaking van het zorgaanbod.

Onderzoek heeft als uitkomst gehad dat er een te kort in de gezondheidszorg komt.

 • I CAM – wil hiervoor toeleverancier zijn in het leveren van professionele therapeuten.
  • ICAM wil een professionele – breed geschoolde – therapeuten op leiden aansluiten aan de actuele ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg en de behoefte van de patiënt. (profileren van therapeut,  positioneren met als doel: volle praktijken)
  • ICAM wil haar studenten bewust maken dat verbinding tussen regulier en complementaire zorg noodzakelijk is.

 

Kenmerken opleiding:

 • Persoonlijke aandacht door Studieloopbaanbegeleiding (SLB) / portfolio
 • Praktijkgerichte opleiding met docenten uit de praktijk “ze weten waarover zij praten”
 • Verbinding regulier complementair
 • Goedkoop
 • Centrale ligging
 • Flexibiliteit, door….
 • Leven lang leren
 • Van oorspronkelijkheid naar de actualiteit van vandaag
 • Kernwaarden / normen en waarden : respect, onbevooroordeeld, transparant,
 • Acceptabel naast werk en gezin / plezier in leren
 • Flipping the classroam
 • Uitnodigend, inspirerend en ontdekkend
 • Verantwoordelijk voor het eigen leerproces
 • Studiebelasting 4 uur p.w.
 • Kwaliteit door accreditaties CPION NRTO CRBKO
 • Authenticiteit (wie zijn wij)
 • Volle praktijken / patient in balans / preventief / helend

 

Hoe

ICAM biedt flexibel onderwijs door:

 • Onderwijs op maat door keuzeonderwijs; afgestemd op de mogelijkheden van de student
 • Men kan keuzes maken binnen de verschillende vakdisciplines (opleidingen) om je breder te kunnen profileren waardoor je meerdere interventies kan inzetten

De docenten begeleiden de studenten in hun leertraject vanuit de verschillende docentrollen die zij per studiejaar  aannemen (van meester-leerling tot collega – therapeut). Praktijkgerichte opleiding met docenten uit de praktijk “ze weten waarover zij praten”

De docent geeft persoonlijke aandacht aan de student.

Bij de opleidingen kunnen de studenten vanaf het 2e jaar starten met een eigen praktijk waardoor men onder de vleugels van de docenten volop kan oefenen en ontwikkelen.

Het opbouwen van het portfolio speelt hierbij een centrale rol. (Studieloopbaanbegeleiding  (SLB) en communicatie). Student wordt gemonitord door een begeleider of hij/zij voldoet aan alle gestelde doelstellingen van de opleiding.

 • Elke opleiding acteert vanuit haar eigen oorspronkelijkheid gekoppeld aan de actualiteiten van het vak.

Wat

Na afronding van de opleiding functioneert men aantoonbaar op HBO werk- denkniveau.

De opleidingen van Instituut onderscheiden zich door:

 • het werken met een portfolio op basis van de HBO kernkwalificaties,
 • de Dublin descriptoren en
 • de vakspecifieke competenties.

Kwaliteit door accreditaties CPION NRTO CRBKO

Het meest waardevolle wat wij onze studenten bieden is : Onderwijs op maat. –> https://instituut-cam.nl/