Exposant

Het nieuwe Opvoeden (tussen hal 1 en 2 achterin)

De helderheid van de huidige generatie kinderen vraagt ons om onze manier van opvoeden te verdiepen.
Een opvoeding gebaseerd op straffen en belonen is bij hen niet toereikend. Met hun heldere vermogens prikken zij dwars door onze opgebouwde muren en patronen heen.
Kinderen accepteren niet langer dat we alleen maar praktisch bezig zijn met opvoeden, zij willen zich gehoord en gezien voelen. Zij willen met ons de verbinding voelen, net zoals met de natuur, met de planten, de dieren, de bomen om hen heen. De kinderen van nu maken al deel uit van de vijfde dimensie. Zij hoeven die shift niet meer te maken. Hun intuïtieve vermogens zijn niet verstopt onder allerlei lagen, maar liggen direct aan de oppervlakte. Zij staan juist voor de uitdaging om hun energie en trillingsniveau niet te verliezen in de systemen van onderwijs, zorg en kinderopvang. Voor ouders ligt hier de uitnodiging om hun bewustzijn te vergroten en hun trilling te verhogen, zodat zij de aansluiting vinden bij de vijfde dimensie waar hun kind zich van nature in bevindt.

Voor jou als coach of therapeut ligt hier een prachtige uitnodiging. Jij kunt (de kinderen van) jouw cliënten meenemen en samen met hen de shift naar de vijfde dimensie maken. Juist nu, in het Aquariustijdperk, mogen we kinderen ondersteunen om steeds beter te leren luisteren naar het eigen gevoel en de eigen intuïtie. Die intuïtieve innerlijke richtingaanwijzer wijst hen voor altijd de weg op hun unieke levenspad. Krijgen de subtiele en fijngevoelige producten van ‘Het nieuwe Opvoeden’ ook een plek in jouw praktijk? Lees hier meer over het online opvoedcafé