Beursthema 2019

logo 3

Leefstijl Geneeskunde

Leefstijlgeneeskunde als stap naar integratieve gezondheidszorg!

Er zijn allerlei mooie ontwikkelingen gaande en met vereende krachten gaan we vooruit in de verbetering van de gezondheidszorg in Nederland.
Verschillende aspecten van leefstijlgeneeskunde worden ook door artsen gebruikt. Er komen leefstijlartsen en bij diverse opleidingen in de complementaire en integrative medicine zien we meer en meer artsen toetreden. Therapeuten leren tijdens de opleidingen HBO-medische basiskennis meer over regulier, waarbij de complementair werkende therapeuten meer begrip krijgen voor het werk dat artsen doen. Er zijn meer en meer mooie voorbeelden van samenwerkingen tussen therapeuten en bijvoorbeeld huisartsen. En meer en meer centra kiezen voor integratieve zorg met artsen én therapeuten.

Voor 2019 is het thema van de beurs ‘De stap naar regulier’.

Met extra op 16 maart een parallel symposium met als subtitel “Samenwerken in de zorg, hoe kan het beter?”, georganiseerd door Marco Wiegers (fysiotherapeut) en Ria van Rooijen (sportarts) van EMMETT Centrum Nederland. Zij laten diverse sprekers uit het ‘reguliere veld’ een korte toelichting geven op hun werk. Wat is er nodig en wat verwachten zij van de therapeuten om iets van samenwerking te kunnen starten? Wat doen ze zelf al?
Tevens willen we inzicht geven in wat er in het van oorsprong reguliere veld gebeurt in ontwikkeling naar integrative medicine. In de middag zijn er workshops en lezingen om de therapeuten te ondersteunen bij kwaliteitsverbetering in het samenwerken met huisartsen, fysiotherapeuten, tandartsen en medisch-specialisten. Denk daarbij bv. aan de basis van communiceren met artsen.

Het programma is nog in ontwikkeling maar een kleine voorbeschouwing;

• 9.00 Inloop, koffie

• 9.20 Inleiding Ria van Rooijen, sportarts en dagvoorzitter

• 9.40 Samenwerken in de eerstelijns zorg, de visie van de huisarts
De huisarts geeft een overzicht van wat er op kwaliteitsgebied wordt gedaan in de huisartspraktijk en hoe er al wordt samengewerkt met vele disciplines. Duidelijk zal worden dat de huisarts de spil in de gezondheidszorg in Nederland is. Er zal worden toegelicht waarop wordt gelet bij het aangaan van nieuwe samenwerkingsverbanden en wat er van therapeuten wordt gevraagd om in een samenwerkingsverband te kunnen gaan deelnemen.

• 10.15 Met wie werkt de fysiotherapeut samen? Spreker is Ron Poel, fysiotherapeut
De fysiotherapeut is een specialist op het gebied van beweegzorg, maar wat doet de fysiotherapeut in een netwerk van andere specialisten op het gebied van houding en beweging?
Wat gebeurt er in de fysiotherapie op het gebied van kwaliteitszorg en hoe wordt er samengewerkt met andere disciplines? En meer specifiek, waar vullen massagetherapie en fysiotherapie elkaar aan?

• 10.50 Integratieve gynaecologie, wat is dat? Spreker is dr. Anne-Mieke Omtzigt, gynaecoloog
De gynaecoloog geeft een overzicht van wat medisch-specialistische zorg in Nederland inhoudt en zal tevens toelichten welke ontwikkelingen er zijn in de richting van meer integratieve zorg.
En wat betekenen de verschillende begrippen? Met welke andere zorgverleners kan worden samengewerkt en waarom?

• 11.25 Tandheelkundige noodzaken
Tandheelkunde wordt vaak buiten beschouwing gelaten in opleidingen medische basiskennis en in opleidingen voor therapeuten, terwijl het een integraal deel van de gezondheidszorg is.
Een gezond gebit, goede functie van kaakgewrichten, voldoende soepelheid en goede motoriek van hoofd-halsgebied zijn integraal deel van goed kunnen functioneren. Om gezond te blijven is goed kunnen kauwen essentieel. Dus horen tandheelkundig gerichte vragen thuis in de anamnese van een therapeut. Want bijv. bloedend tandvlees kan een signaal zijn van ‘lekkende barrières’ en bijdragen aan allerlei chronische gezondheidsproblematiek. En, als er nek-schouderklachten zijn van het musculoskeletale systeem, zal kaakfunctie ook worden beïnvloed. En dan hebben we psychosomatische componenten nog buiten beschouwing gelaten.
Het is voor therapeuten interessant, denken wij, van een tandarts te horen hoe tandartsen hier tegenaan kijken, wat zij doen op dit overlappende terrein en wat een tandarts nodig heeft van een complementair werkende therapeut om regionaal te kunnen gaan samenwerken.

• 12.00 Informeel, mogelijkheid tot beursbezoek.

• ’s Middags is er de mogelijkheid voor workshops; – Professioneel gedrag – Tandheelkundige anamnese in de therapeutische praktijk – Integratieve gynaecologie en misschien nog wel meer………