Exposant

vr 15 – 14.50-15.40 – Applicatiecursus mental coaching voor masseurs

Eventbrite - Vr 15-3-2019 tickets entree/workshops Massage-Complementairbeurs

CV docent:

Jan is zeer breed opgeleid en kan bogen op ruim 40 jaar praktijkervaring. Opleidingen: Kinderbescherming A en B; H.B.O. opleiding Sociaal Cultureel Werk Sociale Academie Twente Hengelo(o); VO-opleiding Maatschappelijk Werk met specialisatie therapeutisch groepswerk IVABO Amsterdam; Opleiding tot Gestalttherapeut bij Multi Di Mens te Gent (België). Werkervaring: goepsleider bij instellingen voor Kinderbescherming en Gehandicaptenzorg volwassenen; sociotherapeut bij een instelling voor psychiatrie; uitvoerend werken en coördinator bij diverse instellingen voor Randgroepjongerenwerk, wijkopbouwwerk en Reclassering; eigen praktijk voor Gestalttherapie en de laatste 3 jaar werkzaam bij Praktijk WEL

Workshopuitleg onderwerpen:

Deze korte cursus is speciaal opgezet voor praktiserende masseurs en studerenden voor dit beroep.. Aanleiding is dat wij in contacten met masseurs vaak horen dat men het nut van coaching van cliënten ziet, maar professionele coachingsvaardigheden mist omdat in opleidingen voor masseurs daar nauwelijks aandacht voor is. Met deze cursus proberen wij in die leemte te voorzien.

In de praktijk zien we vaak het volgende: er bestaat een sterk en onuitgesproken taboe op het hebben van mentale of psychische problemen. We doen alsof het ons goed gaat, terwijl dat soms niet zo is. Frustraties, teleurstellingen of verdriet slikken we in, inplaats van ze te uiten. Die ingeslikte ervaringen zetten zich vast in ons lijf, meestal precies op onze kwetsbaarste lichamelijke plek. Zo bouwen chronische pijn in de nek, schouder, lage rug of hoofdpijn op en blokkeren we ons zelf. En als we er al over praten presenteren we onze mentale probleem (taboe) als een lichamelijk probleem. Zo komen we bij onze masseur.

Tussen masseur en cliënt gebeurt er vervolgens veel. Er ontstaat contact en – via de handen van de masseur – wederzijds vertrouwen. Ervaringen uit het leven worden verteld en al masserend vertelt de cliënt aan de handen van de masseur hoe het lijf functioneert, gevoeligheden, pijnen, stagnaties, blokkades hoe wordt verwekt, of juist niet. Kortom: er ontstaat een vertrouwensband waarbij de cliënt ervaringen kan delen die aan zijn/haar naaste soms niet worden verteld.

Hoe die vertrouwensband procesmatig goed te hanteren? Daar gaat deze cursus over!

Het is niet moeilijk bij cliënten zaken los te maken. De kunst van het vak is de cliënt zo te begeleiden dat hetgeen is losgekomen stap voor stap kan worden verwerkt en wel ´schadevrij´.

Thema´s die aan de orde komen zijn:
– Wat is goede coaching
– De masseur als coach
– Contact maken en onderhouden. Inzicht in verschillende lagen van contact.
– Oefenen in zelfreflectie en reflectie op ´de Ander´
– Fasen in een coachingstraject
– ´Hier en Nu´, ´Daar en Toen´; ´Daar en Straks`.
– 5 elementaire coachingsvragen
– 5 coachingsvormen
– Gesprekstechnieken
– Non-verbale communicatie
– Overdracht en tegenoverdracht
– Containment
– Spelvormen
– Coaching bij groepen

Het wordt vooral een ´doe en ervaar´ cursus. Geen dikke boeken of syllabi doorworstelen en huiswerkopdrachten. Wel veel oefenen, spel en leren van en aan elkaar.

De cursus bestaat uit 6 dagdelen van 4 uur, te houden op zaterdagen, te houden in centraal Nederland of Noord Brabant en verspreid over een periode van 3 maanden..
Minimum aantal deelnemers: 6 / Maximum aantal deelnemers 16 Bij voldoende deelnemers starten we elk jaar in september en februari.

Tijdindeling:
5 min. Voorstellen en doel workshop formuleren.
40 min. Uitleg cursus en thema’s cursus geven (theorie) en waar het kan meteen praktijkoefeningen doen.
5 min. Nabespreken en afronden.

Algemene Informatie:
Opleider: Internet: Under construction Contact: jan.witkampwel@gmail.com
Docent: Jan Witkamp
Stand: 35
Welke onderwijsvorm: Theoretisch en Praktisch
Duur: 50 minuten
Prijs: 10,- in de voorverkoop via de site en 15,- aan de kassa
Maximaal aantal deelnemers: 50