accreditatieaanvraag Massage-Complementairvakbeurs

Bewijs van deelname voor aanvraag Accreditatie beroepsgroep/vereniging

Aanbieder: Sooner Events
Activiteit: Massage&ComplementairVakbeurs – beursbezoek
Datum: 12 & 13 maart 2021
Locatie: 2500m2 te EXPO Hoevelaken
Duur: 1 of 2 dag(en) van 10.00-17.00 uur
Deelname uren: 2 dagdelen (6 uur) of 4 dagdelen (12 uur)
Categorie: Complementaire Zorg en Massage branche
Website: www.sooner.nl

Deelnemer:
(Naam tekeningbevoegde)
…………………………….………………………………

Adres deelnemer:
(Straat, huisnummer, postcode en vestigingsplaats)
…………………………….………………………………
…………………………….………………………………

Beroep deelnemer: …………………………….………
Overig: …………………………….…………….………

Doelgroep scholing      
Een beurs gericht op het professionaliseren, uitbreiden of starten van de beroepsuitoefening in de complementaire zorg.
Informatie, verdieping en verbreding van vaktechnische en paramedische aspecten voor alternatieve geneeswijze  met concrete ideeën en nieuwe ontmoetingen!
Doelgroep: zorgprofessionals zoals ; masseurs, therapeuten, verpleging, schoonheidsspecialist en andere zorggerelateerde/complementaire beroepen.

Aanbod en activiteiten
Beursbezoek (incl. volgen van workshops) 1 of 2 dag(en) van 10.00-17.00 uur.
Workshops/lezingen van 50 minuten, aantal naar keuze;
Deelnemer heeft bewijzen van de gevolgde workshops en lezingen dat is inclusief het toegangsbewijs voor de beurs.
Beursthema ‘de stap naar regulier’, wat is er nodig en wat verwacht de reguliere zorg van de therapeut om iets van samenwerking te kunnen starten?
Wat doen zorgprofessionals zelf al?
Tevens willen we inzicht geven in wat er in het van oorsprong reguliere veld gebeurt in ontwikkeling naar integrative medicine.

Omschrijving inhoud kennisverbreding
De beurs is een kennisverbreding die bijdraagt aan het verhogen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening;
De verbreding is beroepsspecifiek en beroepsgerelateerd, gericht op de patiënt-/cliëntgebonden maar passen niet in de categorieën beroepsvereisten en branchevereisten.
beroepsuitoefening;
De verbreding sluit aan bij de beroeps- en functie-uitoefening;
De verbreding heeft een meerwaarde voor de beroepsbeoefenaar t.a.v. kennis, vaardigheden en/of attitude;
sluit aan bij recente ontwikkelingen in het vakgebied en de gezondheidszorg;

Breed aanbod opleidingen&cursussen ter uitbreiding van de praktijk met ruim 100 exposanten.
Meer dan 35 lezingen/workshops per dag.
Advies/coaching, behandelingen en demonstraties aan de stand.
Directe inkoop.

Deze pagina, ontvangen na bijwoning van de Massage&ComplementairVakbeurs 2021 is uit te printen.
Als bewijs dient u de beursentree en de tickets van de u gevolgde workshops/lezingen bij te voegen.

Voor verder inlichtingen kunt u contact opnemen met Anouk Schwieters/ Anouk@sooner.nl/ 038 76 000 88